(BBNĐT) Ngày 24-12, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Tổng kết và trao giải báo chí “Chung tay xây dựng nông thôn mới 2019”.