(BBNĐT) Ngày 10 và 11-2, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.