(BBNĐT) Ngày 28-2, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì.