Triển khai nhiệm vụ Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX

13/09/2019 13:57 Số lượt xem: 2473
Sáng 13-9, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất nhằm xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ phát biểu kết luận hội nghị.

 

 Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Tiểu ban: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Tiểu ban.

Phiên họp thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ gồm 24 đồng chí. Nhiệm vụ của Tiểu Ban tổ chức phục vụ là trực tiếp giúp Tỉnh ủy chuẩn bị và tổ chức thực hiện các phần việc như xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất, hậu cần, tài chính, và các hoạt động quan trọng khác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Các thành viên Tiểu ban cơ bản nhất trí với các nội dung được phân công, đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một số nội dung như: Công tác phục vụ cần có kế hoạch chi tiết hơn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất đề nghị: Trên cơ sở kế thừa, tiếp thu, rút kinh nghiệm từ các kỳ đại hội trước, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX có sự chuẩn bị sớm để hạn chế những thiếu sót.

Các thành viên trong Tiểu ban căn cứ nhiệm vụ được phân công  xây dựng kế hoạch chi tiết, lập dự trù kinh phí gửi về Tiểu ban Tổ chức phục vụ để tổng hợp; triển khai các nhiệm vụ được phân công, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội từ nay đến Đại hội; tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội…

Xuân Bình