Thành phố Bắc Ninh tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

18/02/2020 19:57 Số lượt xem: 1406
Cùng với các huyện, thị xã trong tỉnh, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 88-KH/TU của Thành ủy Bắc Ninh về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ thành phố hiện có 71 tổ chức cơ sở đảng, gồm 29 Đảng bộ cơ sở (trong đó 19 Đảng bộ phường với 219 chi bộ trực thuộc) và 42 chi bộ cơ sở với hơn 10 nghìn đảng viên. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Ninh: Thời điểm này, Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố theo đúng quy định của Trung ương và Tỉnh ủy; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo đúng nguyên tắc và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Đảng bộ thành phố.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ninh Xá nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức thành công tốt đẹp.Trong ảnh: Nghi thức chào mừng Đại hội của Đội thiếu niên Trường THCS phường Ninh Xá. Ảnh: Văn Phong


Trong công tác chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội. Việc xây dựng báo cáo chính trị phải thể hiện sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của chi bộ, Đảng bộ và định hướng phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Báo cáo phải gắn kết nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa kế thừa và đổi mới; tập trung đánh giá khách quan, toàn diện, cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá của nhiệm kỳ tới, tập trung giải quyết những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Bên cạnh đó, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.
Tính đến ngày 11-2, các chi, Đảng bộ cơ sở cơ bản chuẩn bị đầy đủ nội dung các văn kiện (Báo cáo chính trị của chi, Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy). Các báo cáo đã bám sát nội dung yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 88-KH/TU của Thành ủy. Đối với Đảng bộ thành phố, dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng bảo đảm về bố cục, nội dung, hình thức. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành của Tỉnh vào báo cáo chính trị; hiện nay đã gửi để lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên ở Đại hội các chi bộ, Đảng bộ cơ sở. 
Cùng với chuẩn bị tốt các văn kiện, công tác nhân sự Đại hội được xác định là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đến thành công của Đại hội. Thành ủy luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, hướng dẫn, định hướng của Tỉnh ủy để chỉ đạo cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố và các chi, Đảng bộ cơ sở, đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo có tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
 Ngoài công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho Đại hội, thời gian này, Đảng bộ thành phố đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường giám sát, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xác minh thẩm định về tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy từ thành phố tới cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng với các phường nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện từ cơ sở. Chỉ đạo công tác tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp cấp ủy Đảng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo việc rà soát cơ sở vật chất, công tác hậu cần để có được những điều kiện tốt nhất phục vụ cho Đại hội chi, Đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ thành phố lần thứ XXII diễn ra thành công, tốt đẹp.

Thảo Nguyên