Tạo lập thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh

12/12/2019 20:01 Số lượt xem: 991
Giai đoạn 2009-2019 là thời điểm thị xã Từ Sơn chuyển mình tập trung xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm đạt 10%, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đó là điều kiện thuận lợi để xây dựng nền QPTD vững chắc.

Đồng chí Trần Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Từ Sơn cho biết: “Thị ủy, HĐND, UBND thị xã thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối, chính sách về quốc phòng, quân sự của Đảng và Nhà nước. Trong từng giai đoạn và hằng năm, thị xã đề ra chủ trương sát, đúng để lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là xây dựng nền QPTD vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh (QP-AN), tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.
Kết quả nổi bật là xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ, củng cố nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Hệ thống chính trị toàn huyện được coi trọng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giáo dục QP-AN cho các đối tượng, học sinh và toàn dân được đẩy mạnh. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Công tác chính sách hậu phương quân đội được chú trọng nhằm phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Từ năm 2009 đến nay, thị xã xét duyệt hồ sơ và chi trả kịp thời, đúng chế độ cho gần 600 đối tượng theo các Quyết định 142, 49, 62. 

 

Sơ tán học sinh trong diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Từ Sơn.

 


Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, xã hội. Tập trung chỉ đạo sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước tăng trưởng vượt bậc . Các xã, phường đưa giống cây trồng mới, năng suất cao vào thâm canh, tăng sản lượng lương thực, thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dân và khả năng tích lũy bảo đảm hậu cần tại chỗ cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Hệ thống giao thông quy hoạch đồng bộ, y tế được đầu tư, giáo dục, đào tạo phát triển... 
Để phát huy vai trò nòng cốt xây dựng thế trận QPTD, LLVT Thị xã được tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện. Cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác QP-QS địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về QP-AN. Lực lượng Thường trực dân quân tự vệ dự bị động viên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. LLVT chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động, tuần tra, canh gác giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Với thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD vững mạnh giai đoạn 2009-2019, UBND thị xã Từ Sơn được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Cao Lợi