Nhìn lại một năm công tác xây dựng Đảng

31/12/2019 08:03 Số lượt xem: 2517
Nhìn lại năm 2019 tăng tốc, cho thấy Bắc Ninh đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật. Cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, ghi nhiều dấu ấn.

Đi qua một năm đầy gian khó, Bắc Ninh đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu khả quan trên lĩnh vực kinh tế - xã hội với nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Để có được những thành tích ấn tượng này, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức, các cấp uỷ đảng trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững ổn định tình hình và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp.
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019 giữa bộn bề khó khăn do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại quốc tế, dịch tả lợn Châu Phi,… hơn lúc nào hết, cấp uỷ các cấp luôn trăn trở và huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, tạo nền móng vững chắc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hàng đầu, trong đó cấp uỷ các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế, đặc biệt là việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo sản xuất...

 

Các đồng chí cấp ủy viên các cấp duy trì thường xuyên tổ chức đi sinh hoạt chi bộ tại cơ sở để nắm bắt, xử lý kịp thời kiến nghị của nhân dân. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến với các đảng viên chi bộ thôn Đại Trạch, Đảng bộ xã Đình Tổ (Thuận Thành) ngày 3-7-2019.

 


Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trong đó cấp uỷ các cấp đặc biệt chú trọng chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”… Những nỗ lực đó đã góp phần mang lại sự ổn định trên địa bàn. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh thể hiện bản lĩnh, nghị lực, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, cùng nhau đoàn kết để tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, rào cản. Cấp uỷ các cấp tiếp tục bám sát Quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2019, tăng cường công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây chính là tiền đề quan trọng để thực hiện hiệu quả phương châm hành động của nhiệm kỳ 2015-2020.
Năm 2019, với dấu ấn công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường; các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai thực hiện nghiêm túc, có thể nhận ra sự bổ sung sinh lực mới của toàn Đảng bộ tỉnh qua vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được nâng lên, thể hiện rõ vị trí hạt nhân chính trị tại cơ sở, nhất là địa bàn dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có 612 TCCSĐ, trong đó 223 đảng bộ cơ sở (1.672 chi bộ trực thuộc) và 389 chi bộ cơ sở, với tổng số hơn 56.000 đảng viên. Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhiều cấp ủy địa phương có cách làm sáng tạo, cụ thể, quyết liệt đã có tác dụng tích cực, bước đầu đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hầu hết các TCCSĐ đều giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn sinh hoạt Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
Điểm đáng chú ý trong công tác xây dựng Đảng năm qua là toàn tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo theo tinh thần Nghị quyết số 39 ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đến nay, các sở, ban, ngành, địa phương cơ bản đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn theo kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy với kết quả: Giảm 208 đầu mối; giảm 214 trưởng phòng, 58 phó trưởng phòng và tương đương; giảm 117 công chức, 1.585 viên chức và 50 hợp đồng 68; giảm 545 cán bộ không chuyên trách cấp xã, 3.264 người hoạt động ở thôn, khu phố…

 

Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.Trong ảnh: Bộ mặt đô thị Bắc Ninh ngày càng khởi sắc.


Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, năm 2019 là năm cấp uỷ các cấp có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ việc, thiết thực và hiệu quả. Cụ thể cấp uỷ các cấp đã mở rộng hoạt động chất vấn, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ với đại diện của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp xây dựng tỉnh, địa phương; đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, các đồng chí cấp ủy viên các cấp duy trì thường xuyên tổ chức đi sinh hoạt chi bộ tại cơ sở để nắm bắt, xử lý kịp thời kiến nghị của nhân dân. Để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo sơ kết, tổng kết kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp uỷ, HĐND, UBND các cấp, ban hành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, Thường trực Tỉnh uỷ đã quan tâm, chỉ đạo chú trọng phát triển ở những nơi khó khăn như địa bàn nông thôn, trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc đổi mới trong sinh hoạt chi bộ và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng được đặc biệt quan tâm. Trong đó, chú trọng hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở đảng củng cố về tổ chức các chi bộ, nâng cao chất lượng các ban chi uỷ, đổi mới nội dung sinh hoạt, thực hiện đúng và đầy đủ quy trình sinh hoạt đảng; đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề với những nội dung trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm... Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, bám sát với tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị. Năm qua, đã tổ chức kiểm tra đối với 440 tổ chức đảng và 2.490 đảng viên, giám sát 270 tổ chức đảng và 766 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng, hoàn thành kế hoạch kiểm tra. Kiểm tra 10 tổ chức đảng, 43 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; 366 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng. Thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 310 đảng viên. Đồng thời tăng cường chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đảng, chính quyền; giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ và các đoàn thể. Trong đó chú trọng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề công tác năm và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh từ khâu cụ thể hoá chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.
Nhìn lại kết quả trong năm qua có thể thấy công tác xây dựng Đảng của tỉnh đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn và tiếp tục tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ. Đây là nền tảng quan trọng tạo đà để Đảng bộ tỉnh thực hiện thành công nhiệm vụ này trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Xuân Bình