Nhìn lại các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2019

11/12/2019 20:32 Số lượt xem: 1492
Năm 2019,  nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh có sự biến động. Bên cạnh đó, tỉnh có nhiều sự kiện kinh tế - xã hội quan trọng cần quyết sách kịp thời nên ngoài 2 kỳ họp thường kỳ theo Luật định, HĐND tỉnh còn tổ chức 4 kỳ họp bất thường. Như vậy, trong năm 2019, HĐND tỉnh khoá XVIII tổ chức 6 kỳ họp. Đây là năm HĐND tỉnh có nhiều kỳ họp nhất từ đầu nhiệm kỳ 2016 -2021 đến nay. 

Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp của HĐND được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp. Chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, phù hợp về nội dung và thời gian tổ chức. Sau đó, Thường trực HĐND tỉnh  phân công trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chuẩn bị nội dung, thời gian gửi báo cáo và các tài liệu liên quan; phân công các Ban của HĐND chủ động phối hợp với các cơ quan của UBND tỉnh và cơ quan hữu quan thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp. Nội dung kỳ họp được báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, Đảng đoàn HĐND tỉnh duy trì phiên họp mở rộng để thảo luận các nội dung kỳ họp, bảo đảm thống nhất trước khi trình HĐND xem xét, quyết định.
Căn cứ nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, đề án theo lĩnh vực và thẩm quyền. Trước khi thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh đã được tiếp cận nội dung báo cáo, tờ trình, đề án,... tại các phiên họp của UBND tỉnh; đồng thời, chủ động phối hợp với ngành chức năng soạn thảo chính sách tham gia đóng góp ý kiến ngay từ ban đầu. Ngoài ra, các ban đã chủ động tiến hành khảo sát, giám sát về nội dung liên quan tại một số ngành và các huyện, thị xã, thành phố nên báo cáo thẩm tra bám sát thực tiễn mang tính phản biện cao. 

 

 


Việc triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình được gửi đến đại biểu HĐND theo quy định. Tài liệu kỳ họp được gửi tới đại biểu trước ngày khai mạc thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và đăng tải nội dung trên Cổng thông tin điện tử; thư điện tử của từng đại biểu, giúp đại biểu thuận lợi trong việc cập nhật đầy đủ thông tin, tài liệu để nghiên cứu. 
Công tác thông tin, tuyên truyền và tiếp xúc cử tri được chú trọng và có nhiều hình thức đổi mới sáng tạo để nhân dân theo dõi, giám sát và tiếp thu ý kiến của nhân dân gửi đến HĐND tỉnh. Hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tiếp tục được HĐND tỉnh quan tâm tổ chức vào kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm. Trước mỗi phiên chất vấn, Thường trực HĐND chỉ đạo từ việc lựa chọn nội dung và danh sách người được chất vấn đến công tác điều hành phiên chất vấn. Hình thức chất vấn có nhiều đổi mới theo hướng “hỏi nhanh-đáp gọn”; ngoài phần trả lời chất vấn của ngành chức năng, chủ tọa điều hành phiên chất vấn còn mời thêm Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan cùng tham gia để cung cấp, làm rõ, bổ sung thêm một số thông tin có liên quan đến nội dung chất vấn. Không khí chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, thu hút được cử tri và nhân dân theo dõi. 
Thực hiện chức năng quyết định, từ đầu năm đến nay HĐND tỉnh đã ban hành 77 nghị quyết. Một số nghị quyết chuyên đề thể hiện chính sách ưu việt nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh ở một số lĩnh vực, cụ thể: Nghị quyết số 175/2019/NQ-HĐND, ngày 17-4-2019 về Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các CLB Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh; Nghị quyết số 181/NQ-HĐND, ngày 04-6-2019 về Hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên các trường mầm non, trường phổ thông và nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2019-2020;... Tại kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục theo luật định và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh để bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Hương Giang; miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh để bầu Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Chung;  miễn nhiệm Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách đối với ông Nguyễn Đức Lợi; Phó trưởng Ban Văn hoá-Xã hội đối với bà Dương Thị Thanh Huyền do chuyển công tác khác. Bầu bổ sung Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đối với bà Dương Thị Thanh Huyền. Công tác kiện toàn cán bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương. 
Ngay sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng đề cương báo cáo kết quả kỳ họp để đại biểu báo cáo với cử tri tại kỳ họp của HĐND các huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường, thị trấn nơi đại biểu HĐND tỉnh ứng cử. Đây là một trong những hoạt động thiết thực để Nghị quyết của HĐND nhanh chóng đi vào cuộc sống. 

Thanh Hương