Hội nghị Ban Chỉ đạo, Cơ quan Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Võ năm 2019

12/09/2019 15:40 Số lượt xem: 2405
Sáng 12-9, tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Quế Võ năm 2019 tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo, Cơ quan Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT huyện Quế Võ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT huyện Quế Võ năm 2019 chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT huyện Quế Võ năm 2019 quán triệt, phổ biến ý định diễn tập; thông qua kế hoạch điều hành; lịch diễn tập; lịch phát tình huống và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Ban Chỉ đạo Diễn tập. Thời gian diễn tập dự kiến vào trung tuần tháng 11-2019. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Ban Chỉ đạo tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung, qua đó nhằm thực hiện tốt công tác chuẩn bị, chỉ đạo diễn tập đạt kết quả cao, theo đúng ý định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Ban Chỉ đạo, huyện Quế Võ và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên liên quan đến diễn tập KVPT, trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, hành động, tập trung chỉ đạo diễn tập đạt kết quả tốt; giao Bộ CHQS tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, xây dựng đầy đủ các văn kiện để chỉ đạo huyện Quế Võ diễn tập; căn cứ nội dung đã bồi dưỡng, tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị mọi mặt trước khi bước vào diễn tập theo đúng lịch công tác chuẩn bị; các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Ban Chỉ đạo tham gia đạo diễn bám vào lịch công tác chuẩn bị và chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị đầy đủ các nội dung hướng dẫn cho các phòng, ban, ngành của huyện Quế Võ, chuẩn bị đầy đủ các nội dung thông báo của ngành thông qua Ban Chỉ đạo theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian.

Đối với huyện Quế Võ, tổ chức tuyên truyền và thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ diễn tập đến toàn thể các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện; triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là xây dựng đầy đủ các công trình phục vụ, đảm bảo cho cuộc diễn tập đạt kết quả cao.

Xuân Me