Các dự án trọng điểm vượt khó đóng điện đúng kế hoạch

27/09/2021 18:18 Số lượt xem: 2131
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2021, PC Bắc Ninh được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao thực hiện 41 dự án với tổng mức đầu tư 336,5 tỷ đồng. Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, PC Bắc Ninh lập kế hoạch chi tiết cho từng dự án, tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời điểm tháng 5 và tháng 6 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhằm kiểm soát dịch bệnh gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, vận chuyển vật tư thiết bị, nguồn nhân lực thi công các công trình...
Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng có nhiều phức tạp, nhất là những dự án tại thị xã Từ Sơn, nơi tập trung nhiều làng nghề truyền thống, giá đất thương mại cao nên thuyết phục các hộ dân nhận tiền bồi thường gặp nhiều khó khăn; trong quá trình thi công một số dự án, nhân dân địa phương không đồng ý với vị trí đặt trạm biến áp, phương án đi nổi hoặc hạ ngầm đường dây đã được phê duyệt; có sự chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành…
Để tháo gỡ những vướng mắc này, PC Bắc Ninh bám sát, theo dõi từng dự án, làm việc với chính quyền và các đơn vị liên quan nhằm đưa ra phương án hợp lý, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cũng như đáp ứng tiến độ, chất lượng các công trình, trên tinh thần vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa bảo đảm an toàn của người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích khi xây dựng các công trình điện mới đến khách hàng, vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện, kịp thời bàn giao cho đơn vị thi công.

 

Đóng điện thành công 4 xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Yên Phong 2 (E27.12).


Đơn cử như: Dự án cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Đông (thị xã Từ Sơn), theo thiết kế được duyệt, vị trí TBA Phù Chẩn 23 xây dựng mới đặt tại vỉa hè đường (bờ ao thôn Doi Sóc), TBA Phù Chẩn 25 xây dựng mới đặt vỉa hè đường trong thôn Doi Sóc đã được thỏa thuận với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi triển khai dự án, UBND phường Phù Chẩn đo đạc lại, kiểm tra và phát hiện vị trí dự kiến đặt TBA Phù Chẩn 23 nằm vào lòng đường bê tông dự kiến mở rộng, vị trí dự kiến đặt TBA Phù Chẩn 25 nằm vào khu quy hoạch đất ở, do đó không còn diện tích đất để đặt 2 TBA nêu trên. Để công trình không ảnh hưởng đến quy hoạch của địa phương, sau khi tham khảo ý kiến, các bên thống nhất điều chỉnh vị trí TBA Phù Chẩn 23 đặt vào phía trong cách vị trí cũ 47m, điều chỉnh hướng tuyến cáp ngầm 22kV cho phù hợp với địa hình TBA; còn TBA Phù Chẩn 25 đặt phía cuối khu đất quy hoạch cách vị trí cũ 35m.
Dự án xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Hanaka và Dự án xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Nam Sơn - Hạp Lĩnh. Khi triển khai thi công, xảy ra một số vướng mắc do chính quyền địa phương và nhân dân không đồng ý về việc hạ ngầm hoặc đi nổi đối với một số đoạn tuyến đường dây như đã thỏa thuận. PC Bắc Ninh làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan để họp bàn, tìm phương án hợp lý nhất. Đến nay, 2 công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành, cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân.
 Với sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đến nay có 21 dự án đã hoàn thành, 16 dự án đang thi công, 4 dự án đang khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Một trong những dự án trọng điểm đưa vào khai thác hiệu quả đó là Dự án xây dựng 4 xuất tuyến 22kV từ trạm 110kV Yên Phong 2 cấp điện cho KCN Yên Phong II-C”. Qua đó, góp phần cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, tạo phương thức cấp điện linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các thành phần phụ tải cho KCN Yên Phong II-C và các vùng lân cận, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư vào địa bàn. Thời gian tới, PC Bắc Ninh tiếp tục bám sát thực tế, tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cũng như công tác thanh quyết toán các dự án đầu tư xây dựng. Thực hiện việc củng cố, sửa chữa và đầu tư xây dựng  lưới điện, bảo đảm cấp điện ổn định, phục vụ đắc lực cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thái Uyên