Để Đảng là mùa Xuân mãi trường tồn cùng đất nước

25/02/2020 09:02 Số lượt xem: 189
Những ngày xuân Canh Tý, hồn đất nước đang phơi phới thế rồng vươn. Đón xuân mới cũng là lúc mừng Đảng, Tổ quốc ta thêm một tuổi. Trải qua 90 năm, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh, ấm no.

Thành phố Bắc Ninh hôm nay ngày càng được xây dựng khang trang, hiện đại.

 

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 90 năm qua, chúng ta càng tự hào về Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh với nhiều hoạt động lãnh đạo cách mạng vô cùng phong phú. Ngay từ những  năm 1927 chi bộ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội đầu tiên của Bắc Ninh được thành lập tại Tam Sơn (thị xã Từ Sơn). Chi hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội Tam Sơn là điểm thử nghiệm để chỉ đạo xây dựng các cơ sở cách mạng trong toàn tỉnh. Từ hạt nhân đỏ của cách mạng này đã nhanh chóng phát triển lan tỏa thành phong trào yêu nước rộng lớn, mà đỉnh cao là ngày 4-8-1929 tại núi Hồng Vân (đồi Lim, huyện Tiên Du) Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang được thành lập, tháng 2-1930 chuyển thành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Bắc Ninh - Bắc Giang đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng Bắc Ninh - Bắc Giang để cùng với cả nước, nhân dân Bắc Ninh luôn một lòng theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung tay, góp sức cùng Đảng bộ tỉnh nhà, trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.
Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên trì phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng. Từ một tỉnh nông nghiệp có xuất phát điểm thấp, đến nay đã hình thành rõ nét nền kinh tế phát triển theo hướng CNH, HĐH. Kinh tế liên tục phát triển với tốc độ cao và chuyển dịch đúng hướng, không chỉ đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp mà còn là trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế của đất nước. Bắc Ninh được Trung ương đánh giá là địa phương thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu thành công trong sự nghiệp đổi mới. Năm 2019, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội vẫn đứng trong tốp cao nhất cả nước, như: Quy mô kinh tế (đạt trên 197 nghìn tỷ) xếp thứ 7 cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp (1,24 triệu tỷ) đứng thứ nhất toàn quốc;  kim ngạch xuất khẩu (35,05 tỷ USD) và GRDP bình quân/người (6.163 USD) đứng thứ 2 toàn quốc; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lũy kế đến nay đạt 18,8 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt 29.912 tỷ đồng, tiếp tục điều tiết ngân sách về Trung ương… 3 lĩnh vực tập trung chỉ đạo trong năm 2019 là môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính đều có chuyển biến tích cực. Phong trào xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả, đến nay có 93/94 xã và 7/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 
 

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng.

 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể tiếp tục được củng cố, QP-AN được giữ vững. Sự đồng thuận trong nhân dân và khối đại đoàn kết ngày càng được củng cố vững chắc. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng đã được quan tâm và gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2019, toàn Đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp được hơn 1.200 quần chúng ưu tú (phần lớn trong tuổi thanh niên) vào Đảng, đưa tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên hơn 57.000 đồng chí; 86,45% TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98,97% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó có 14,16% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 72,71% hoàn thành tốt nhiệm vụ). Niềm tin và sự gắn bó máu thịt của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và phát triển.
Kỷ niệm ngày thành lập Đảng trong niềm vui rạo rực đón xuân-một mùa xuân nữa của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đưa đất nước tiến bước trên con đường CNH, HĐH. Càng vui mừng khi việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang lan toả mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Điều đó đã góp phần to lớn vào những kết quả và thành tích to lớn mà tỉnh ta đã đạt được trong những năm qua.
Đón xuân mới với khát vọng phấn đấu đến năm 2022 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dù bước đường phát triển còn nhiều khó khăn, trở ngại. Dù đây đó vẫn còn những tiếng nói lạc lõng. Dù vẫn còn một số rất nhỏ cán bộ, đảng viên chưa tiền phong gương mẫu. Nhưng, những thành quả mà Đảng - Bác Hồ đem lại cho đất nước, cho dân tộc là hết sức vĩ đại, là không thể phủ nhận. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin vững chắc vào Đảng quang vinh. Ôn lại truyền thống lịch sử vinh quang của Đảng là để chúng ta có thêm lòng tự hào, thêm niềm tin vào bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, vào sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc quyết tâm tiến vững chắc trên đường đổi mới, hội nhập và phát triển.
Mỗi dịp xuân về, nhìn lại những thành quả mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc đạt được trong quá trình lịch sử, chúng ta càng ý thức thêm về trách nhiệm cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh để xứng đáng với vai trò lãnh đạo mà nhân dân và lịch sử giao phó để Đảng là mùa Xuân mãi mãi trường tồn cùng đất nước.

Xuân Bình