Đánh giá tiến độ thực hiện dự án KCN Yên Phong II-C, VSIP Bắc Ninh II

12/12/2019 19:47 Số lượt xem: 1452
Ngày 12-12, tại huyện Yên Phong, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án KCN Yên Phong II-C, VSIP Bắc Ninh II. 

Dự án KCN Yên Phong II - C, đợt 1 GPMB 54 ha đã thực hiện xong 27 ha tại các xã Tam Giang, Trung Nghĩa, Đông Tiến; thị trấn Chờ mới GPMB được 7,3/27 ha do người dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Đợt 2 GPMB khoảng 54 ha tại các xã Tam Giang, Đông Tiến, Trung Nghĩa; hiện nay các đơn vị đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ. 

Dự án KCN VSIP Bắc Ninh II, đợt 1 GPMB khoảng 187,7 ha, đơn vị chức năng đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ 3 xã Yên Phụ, Hoà Tiến, Tam Giang và thị trấn Chờ; đợt 2 khoảng 104 ha của xã Tam Giang, dự kiến đến ngày 25-12 các đơn vị sẽ công khai phương án bồi thường khoảng 40 ha đất tại thôn Vọng Nguyệt và Nguyệt Cầu…
Việc GPMB 2 dự án chậm so với kế hoạch do gặp khó khăn về: Xác minh nguồn gốc đất; quy hoạch khu nghĩa trang mới hoặc mở rộng khu cũ. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận của người dân trong công tác GPMB; thông báo rộng rãi để người dân di chuyển mộ tại các khu vực GPMB; đẩy nhanh việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất… Kiến nghị tỉnh, cho phép huyện thu hồi khoảng 8 ha đất nông nghiệp khó canh tác nằm xen kẹp giữa dự án, QL3, QL18 để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ (kinh phí do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh chi trả); giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ thu hồi đất của doanh nghiệp đã thực hiện trước đây; cho phép địa phương thu hồi đất xây dựng nghĩa trang tập trung ở một số thôn. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của các đơn vị, địa phương trong công tác GPMB 2 dự án. Khẳng định, đây là thời điểm quan trọng, có nhiều thuận lợi cho công tác GPMB, yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác GPMB các dự án, phục vụ mục tiêu thu hút đầu tư, tạo tiền đề phát triển để chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn. 
Đối với các kiến nghị của huyện, tỉnh sẽ có văn bản trả lời; về kiến nghị của các xã, thôn, đề nghị huyện và các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân trên cơ sở các nguyên tắc về thu hồi đất. UBND huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường, GPMB làm đúng quy định, hồ sơ, không để xảy ra sai sót. Hai nhà đầu tư hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng; bám sát các địa phương để giải quyết những vấn đề vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ trả tiền cho người dân. Các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ GPMB, xác định những công việc ưu tiên cần làm trước; tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận, tiến hành các bước cần thiết để cưỡng chế GPMB với những trường hợp cố tình không giao đất. 
 

Đức Anh