Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020

11/12/2019 20:15 Số lượt xem: 2162
Chiều 11-12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) địa phương và xây dựng Đảng bộ năm 2020. Các đồng chí: Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 dự, chỉ đạo; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến chủ trì hội nghị.


Năm  2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 1, Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS-QP địa phương. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN; tuyển quân; hội thao, hội thi; chính sách hậu phương quân đội. Các tổ chức Đảng trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bộ CHQS tỉnh đạt VMTD.
Các đại biểu thảo luận xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020 và một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mới; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát. 
Hội nghị nghe báo cáo Dự thảo Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII; kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019 và những công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh giải quyết trong quý 4 năm 2019.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Nhân Chiến phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh: Năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo 100% cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh; xây dựng Đảng bộ, LLVT tỉnh vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương. Đặc biệt duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp, quá trình tổ chức Hội nghị ASEAN; huấn luyện bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2020; tham mưu, giám sát chặt chẽ việc xây dựng các công trình chiến đấu và doanh trại; hoàn thành 100% chỉ tiêu giáo dục, bồi dưỡng QP-AN và các mặt công tác khác.

Minh Thảo