Đảng bộ huyện Gia Bình tập trung lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp

24/02/2020 20:14 Số lượt xem: 197
Xác định đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện Gia Bình trong năm 2020.

Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đã và đang được Huyện ủy Gia Bình triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 30-9-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Quang Tôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Bình cho biết: Sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của cấp trên đến các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ chủ chốt trong toàn huyện; đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.
Huyện ủy đã thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức, các tổ giúp việc phục vụ Đại hội và nhanh chóng đi vào hoạt động. Trong công tác chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội. Theo đó, văn kiện Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, chất lượng, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...; trên cơ sở đó chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Đến nay, về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Bình lần thứ XXII đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cơ bản hoàn thành và gửi cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc góp ý.
 Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 cũng được Huyện ủy chuẩn bị bảo đảm theo tiêu chuẩn, cơ cấu quy định. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
Đối với cấp cơ sở, Huyện ủy Gia Bình thành lập các tổ công tác, do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban Đảng làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội tại các tổ chức cơ sở đảng. Huyện ủy Gia Bình chọn  Chi bộ Dân vận Huyện ủy và Đảng bộ xã Lãng Ngâm tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung; Đảng bộ Công an huyện và Đảng bộ xã Lãng Ngâm thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy để rút kinh nghiệm. Đến thời điểm này, Đảng bộ Đảng bộ xã Lãng Ngâm đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, bầu một lần đủ số lượng 11 cấp ủy viên theo đúng đề án nhân sự đã được phê duyệt; bầu Bí thư Đảng ủy tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đại biểu theo đúng số lượng và cơ cấu được phân bổ đúng theo hướng dẫn của cấp trên.
Theo kế hoạch, đến hết tháng 4, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tiến hành xong Đại hội. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào tháng 6-2020.
Ngoài công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội, trong thời gian này Đảng bộ huyện Gia Bình đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự  Đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; không để xảy ra các trường hợp lợi dụng để tuyên truyền quan điểm cá nhân, tán phát tài liệu có nội dung xấu.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực ngay từ những bước đầu, tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Gia Bình, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng huyện Gia Bình ngày càng phát triển vững mạnh.

Xuân Bình