Đại hội lần thứ V Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị thành công tốt đẹp

19/02/2020 19:57 Số lượt xem: 307
Trong 2 ngày 18 và 19-2, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong ba tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh được chỉ đạo tổ chức Đại hội trước để rút kinh nghiệm.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Doanh thu hàng năm tăng từ 5-10%. Thu nộp ngân sách đạt 100% kế hoạch. Không để tồn đọng chất thải hàng ngày trong các khu trung tâm đô thị; mở rộng địa bàn thu gom vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt. Quản lý sử dụng có hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật. Từng bước cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân lao động. Hàng năm kết nạp từ 6-9 đảng viên mới. 
Mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản phẩm công ích hàng năm tăng từ 5-10%. Thu nộp ngân sách hàng năm đạt 100% kế hoạch. Không để rác thải sinh hoạt tồn đọng hàng ngày. Từng bước mở rộng hoạt động dịch vụ môi trường ra các địa bàn trong tỉnh. Quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, tiền vốn, phương tiện kỹ thuật, bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị. Các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh toàn diện. Hàng năm kết nạp từ 5-7 đảng viên mới. Để hoàn thành các mục tiêu trên, Công ty tập trung triển khai Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu gom chất thải; tái cơ cấu lực lượng thu gom rác xã hội hóa bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc; quản lý chặt chẽ phương tiện, bảo đảm an toàn về người và trang bị bảo hộ lao động; Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành bàn giao, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng...
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty gồm 6 đồng chí và bầu 3 đại biểu dự Đại hội cấp trên. Sau đại hội, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức rút kinh nghiệm cho các đại hội khác.

Nguyễn Tuấn