Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

31/05/2020 08:49 Số lượt xem: 695
Ngày 29-5, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 45 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông khoá IV

 

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông, là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên, trong đó 39 đảng viên chính thức.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng chính quyền điện tử và thí điểm mô hình thành phố thông minh. Công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông được chú trọng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực; kịp thời phát hiện ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, thông tin xấu ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, qua đó góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh…

Với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tập trung năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đoàn kết nội bộ. Tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học; thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Cụ thể, đến năm 2025: 95% dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được cung cấp ở mức độ 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của Sở; 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng... Đồng thời, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến 90% quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư FDI tại Bắc Ninh…

Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 7 uỷ viên, bỏ phiếu tín nhiệm Bí thư Đảng uỷ khoá IV, bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyến dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

V.H