Đại hội Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

31/05/2020 08:51 Số lượt xem: 760
Trong 2 ngày 29 và 30-5, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự. 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Ninh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Ninh có 3 Chi bộ với 41 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao: Tổng huy động vốn bình quân đạt 7.415 tỷ đồng/năm (vượt 8,2% so mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020); tổng dư nợ cho vay bình quân đạt 6.234 tỷ đồng/năm (vượt 2,1% so mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020); lợi nhuận bình quân trước thuế đạt 276 tỷ đồng/năm; hằng năm, 100% các Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Ninh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu: Huy động vốn tăng 8%/năm; tín dụng tăng 8%/năm; doanh số thanh toán quốc tế tăng 8%/năm; lợi nhuận tăng 8%/năm; kết nạp từ 3 đảng viên trở lên; 95 đến 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Với tinh thần công khai, dân chủ và đúng quy định, Đại hội bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu Bí thư Đảng bộ khóa IV và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

 

 

Phong Vân