(BBNĐT) Ngày 26-5, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn- Kinh Bắc để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thoát nước hệ thống kênh tiêu Kim Đôi 9.