(BBNĐT) Ngày 5-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị TW 6, khóa XIII) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong cả nước.