(BBNĐT) Sáng 14-11, tại Hà Nội đã chính thức khai mạc phiên họp toàn thể Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 25 (ATM 25) và Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN với các đối tác (ATM + Đối tác).