Tiếp cận xu thế phát triển dịch vụ khoa học công nghệ

29/11/2021 19:48 Số lượt xem: 707
Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, các tổ chức thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực này có sự cạnh tranh gay gắt, không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đón đầu xu thế đó, Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ (KHCN) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cải tiến phương thức vận hành, đa dạng hóa dịch vụ theo hướng hiện đại.

Kiểm định, hiệu chuẩn công tơ điện tại Trung tâm Ứng dụng  và Dịch vụ KHCN.

Theo ông Lê Quang Hải, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN, Trung tâm được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 2 đơn vị là Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng. Trung tâm có 3 mảng hoạt động dịch vụ chính: đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và chuyển giao KHCN. Sau khi được cơ cấu, sắp xếp lại, Ban Giám đốc Trung tâm xác định rõ hướng phát triển là thực hiện tốt dịch vụ công đáp ứng nhiệm vụ chính trị, đổi mới dịch vụ theo sự phát triển của thị trường. Do đó, các hoạt động thường xuyên vẫn tiến hành nhưng nâng cao về chất lượng, đầu tư về trang thiết bị. Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm có sự chủ động trong việc mở rộng thị trường, lĩnh vực hoạt động cả về cơ lý và hóa sinh, tiếp cận nhiều khách hàng mới là các doanh nghiệp. Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm được cử đi học tập, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp chứng chỉ hành nghề để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sử dụng thiết bị máy. Trung tâm vừa được đầu tư Phòng thí nghiệm LAS-XD 366; phòng thử nghiệm với nhiều thiết bị hiện đại.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được 1.349 phương tiện đo bao gồm: 76 đồng hồ taximet, 356 đồng hồ nước lạnh, 350 cột đo xăng dầu, 510 công tơ điện, 9 ca đong và 46 điểm tiếp địa… Hoạt động thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, khách hàng với 403 mẫu như than, bê tông, xi măng, sắt, thép, mũ bảo hiểm, đồ chơi… Bên cạnh các đơn vị được chỉ định, Trung tâm ký hợp đồng dịch vụ với nhiều khách hàng lớn như Công ty Điện lực Bắc Ninh, Nhà máy Sữa đậu nành, Vinasoy, Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh… Dịch vụ chuyển giao KHCN tập trung vào những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong nông nghiệp như: các giống lúa năng suất, chất lượng, giống hoa lan, ly; kỹ thuật sản xuất rau an toàn, sử dụng phân bón vi sinh, công nghệ sinh sản, công nghệ chế biến, bảo quản… Đồng thời, duy trì hướng dẫn việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các tổ chức, doanh nghiệp.
Nhìn chung, các dịch vụ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đo lường, chất lượng giúp sản phẩm đi vào chuẩn hóa, tạo đà cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và chống gian lận thương mại bảo vệ người tiêu dùng. Việc đưa những tiến bộ khoa học về giống, quy trình kỹ thuật góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng, trang trại sản xuất hàng hoá tập trung, nông nghiệp công nghệ cao…
Tuy nhiên, quá trình cải thiện chất lượng dịch vụ của Trung tâm được nhận định vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn. Việc đầu tư trang thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của các xu hướng phát triển công nghệ khá tốn kém, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Năng lực, trình độ cán bộ chưa theo kịp sự phát triển, một số cán bộ chưa thành thạo sử dụng các máy móc. Các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực y tế, môi trường chưa có nhiều.
Nhận định rõ thị trường KHCN đang diễn ra hết sức sôi động với nhiều cơ hội và thử thách, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN sẽ khẩn trương hoàn thiện, ổn định cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, định hình tác phong làm việc của cán bộ theo hướng nhanh nhạy tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng. Sớm đưa vào vận hành các thiết bị mới, đẩy mạnh dịch vụ thử nghiệm, kiểm nghiệm trong lĩnh vực hóa sinh như phân tích chất lượng vật tư, phân bón, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên thực phẩm… nhằm đáp ứng xu thế sử dụng thực phẩm an toàn. Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sản phẩm hàng hóa, từ đó, góp phần xây dựng xã hội tiêu chuẩn, minh bạch.

Song Giang