Yên Phong tháo gỡ vướng mắc

03/10/2022 19:42 Số lượt xem: 694
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của huyện Yên Phong đang rất chậm so với yêu cầu thực tiễn. Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của huyện vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải giao nhiệm vụ cho huyện Yên Phong phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo từng tuần, từng tháng về giải ngân vốn đầu tư công, với phương châm vướng đâu gỡ đó. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ quyết toán các hạng mục, công trình đã hoàn thành. Từ nay đến cuối năm phải bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 

Năm 2022, toàn huyện có 9 dự án được bố trí sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, 62.629 triệu đồng, (trong đó, vốn giao năm 2022 là 25.600 triệu đồng, số còn lại chuyển giao từ năm 2021). Đến nay, mới giải ngân được hơn 13.144 triệu đồng, đạt  20,94% kế hoạch. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, vốn ngân sách huyện, xã giải ngân được 52,78% kế hoạch, với tổng số vốn đã giải ngân hơn 284.891 triệu đồng/539.778,676 triệu đồng, tập trung vào các dự án hạ tầng nông thôn và các dự án xây dựng cơ bản.
Ông Đặng Công Trung, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện cho biết: Trong tổng số 9 dự án sử dụng hoàn toàn ngân sách của tỉnh, hầu hết đều sử dụng vốn kéo dài từ năm 2021 sang và cơ bản sẽ giải ngân đạt theo kế hoạch. Riêng một số hạng mục công trình như Hội trường trung tâm huyện đã đưa vào sử dụng nhưng đến nay khó giải ngân vốn, cần thời gian tỉnh cho phép bổ sung giá trị gói thầu xây lắp. Một số dự án phụ thuộc vào công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đối với công trình đã hoàn thành một số hạng mục kiến nghị tỉnh cho phép quyết toán từng hạng mục độc lập để tạo thuận lợi trong quá trình giải ngân, như dự án Khu đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang. Về các dự án hạ tầng nông thôn và dự án xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách hỗ trợ tỉnh, ngân sách huyện, xã cấp, Ban quản lý sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đốc thúc tiến độ giải ngân cơ bản hoàn thành trong năm 2022.

 

Hội trường trung tâm huyện đã đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa giải ngân xong vốn đầu tư công.

 

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của huyện chậm do các dự án có sử dụng đất đều gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; một số dự án thay đổi thiết kế, giá vật tư tăng cao, bổ sung gói thầu... dẫn đến chậm về mặt hoàn thiện các thủ tục pháp lý; về dự án mới được bổ sung vốn năm 2022, chủ đầu tư cơ bản mới thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Cường khẳng định: Huyện đặt quyết tâm cao nhất đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của huyện sớm hoàn thiện hồ sơ; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường; hộ dân nào cố tình chống đối sẽ tổ chức cưỡng chế nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Đối với các dự án đủ điều kiện khởi công mới sẽ chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện. Về một số dự án bổ sung gói thầu, phát sinh khối lượng xây dựng đốc thúc chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý kiến nghị tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Một số dự án không có khả năng thanh toán vốn được ghi trong năm 2022, yêu cầu chủ đầu tư tổng hợp, đề xuất phương án điều chỉnh nguồn vốn cho các dự án có tính khả thi cao, bảo đảm giải ngân đạt kết quả cao nhất.
Hiện nay, các sở, ngành chức năng cũng đang phối hợp chặt chẽ với huyện Yên Phong đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý phê duyệt các dự án phải điều chỉnh. Đây là cơ sở để Yên Phong bám sát chủ trương của tỉnh, đẩy nhanh quyết toán dứt điểm vốn đầu tư công cho các dự án, hạng mục đã hoàn thành, kiên quyết không để nợ đọng, tạo đà cho kinh tế-xã hội phát triển, xứng với tiềm năng của huyện.
Năm 2022, toàn huyện có 9 dự án được bố trí sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, 62.629 triệu đồng, (trong đó, vốn giao năm 2022 là 25.600 triệu đồng, số còn lại chuyển giao từ năm 2021). Đến nay, mới giải ngân được hơn 13.144 triệu đồng, đạt  20,94% kế hoạch. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, vốn ngân sách huyện, xã giải ngân được 52,78% kế hoạch, với tổng số vốn đã giải ngân hơn 284.891 triệu đồng/539.778,676 triệu đồng, tập trung vào các dự án hạ tầng nông thôn và các dự án xây dựng cơ bản.
Ông Đặng Công Trung, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện cho biết: Trong tổng số 9 dự án sử dụng hoàn toàn ngân sách của tỉnh, hầu hết đều sử dụng vốn kéo dài từ năm 2021 sang và cơ bản sẽ giải ngân đạt theo kế hoạch. Riêng một số hạng mục công trình như Hội trường trung tâm huyện đã đưa vào sử dụng nhưng đến nay khó giải ngân vốn, cần thời gian tỉnh cho phép bổ sung giá trị gói thầu xây lắp. Một số dự án phụ thuộc vào công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đối với công trình đã hoàn thành một số hạng mục kiến nghị tỉnh cho phép quyết toán từng hạng mục độc lập để tạo thuận lợi trong quá trình giải ngân, như dự án Khu đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang. Về các dự án hạ tầng nông thôn và dự án xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách hỗ trợ tỉnh, ngân sách huyện, xã cấp, Ban quản lý sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đốc thúc tiến độ giải ngân cơ bản hoàn thành trong năm 2022.
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của huyện chậm do các dự án có sử dụng đất đều gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; một số dự án thay đổi thiết kế, giá vật tư tăng cao, bổ sung gói thầu... dẫn đến chậm về mặt hoàn thiện các thủ tục pháp lý; về dự án mới được bổ sung vốn năm 2022, chủ đầu tư cơ bản mới thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Cường khẳng định: Huyện đặt quyết tâm cao nhất đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của huyện sớm hoàn thiện hồ sơ; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường; hộ dân nào cố tình chống đối sẽ tổ chức cưỡng chế nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Đối với các dự án đủ điều kiện khởi công mới sẽ chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện. Về một số dự án bổ sung gói thầu, phát sinh khối lượng xây dựng đốc thúc chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý kiến nghị tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Một số dự án không có khả năng thanh toán vốn được ghi trong năm 2022, yêu cầu chủ đầu tư tổng hợp, đề xuất phương án điều chỉnh nguồn vốn cho các dự án có tính khả thi cao, bảo đảm giải ngân đạt kết quả cao nhất.
Hiện nay, các sở, ngành chức năng cũng đang phối hợp chặt chẽ với huyện Yên Phong đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý phê duyệt các dự án phải điều chỉnh. Đây là cơ sở để Yên Phong bám sát chủ trương của tỉnh, đẩy nhanh quyết toán dứt điểm vốn đầu tư công cho các dự án, hạng mục đã hoàn thành, kiên quyết không để nợ đọng, tạo đà cho kinh tế-xã hội phát triển, xứng với tiềm năng của huyện.

Hoài Anh