(BBNĐT) Ngày 16-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.