Phụ nữ Vạn An thi đua yêu nước

04/12/2018 08:21 Số lượt xem: 775
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước”, những năm qua, Hội LHPN phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh) có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phụ nữ Vạn An tham gia vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Hội LHPN phường Vạn An có 6 chi hội, gồm 24 tổ, 16 mô hình CLB Phụ nữ. Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, Hội Phụ nữ phường chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động như: Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hội viên hiểu rõ, hiểu đúng và tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thi đua sản xuất kinh doanh có hiệu quả, học nghề, tạo việc làm, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Để đáp ứng với nhu cầu thực tiễn, Hội tích cực, chủ động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”, chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”... với nhiều hình thức phong phú. Trong chương trình công tác hằng năm, nội dung thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là những nội dung trọng tâm của Hội, đồng thời đưa ra những chỉ tiêu thi đua gắn với các chỉ tiêu thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực, học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” để các chi hội phấn đấu thực hiện ngay từ đầu năm. Hội thực hiện mô hình Làng/khu phố 3 sạch, xây dựng đường hoa, bồn hoa phụ nữ và tích cực tham gia chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”, chọn chi hội khu Thượng Đồng, Thụ Ninh làm điểm. Toàn phường hiện đã thành lập và ra mắt được 4 “Khu phố 3 sạch” với sự tham gia của hơn 700 hộ gia đình, trồng được 8 tuyến đường hoa và 60 bồn hoa, chậu hoa tại các nhà văn hóa các khu với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.
 Mô hình Đường hoa phụ nữ đã nhận được sự vào cuộc của cán bộ, hội viên phụ nữ và sự hưởng ứng tham gia của nhân dân. Mỗi người đều tích cực, tự nguyện tham gia trồng, chăm sóc hoa và giữ gìn vệ sinh môi trường cơ quan, đơn vị nơi mình công tác và sinh sống góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Hội LHPN phường Vạn An vinh dự được Thành ủy Bắc Ninh biểu dương khen thưởng trong thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố ”.
Xây dựng Khu phố 3 sạch, Hội Phụ nữ phường đã phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hội viên và nhân dân ký cam kết thực hiện thu gom rác thải, phân loại rác thải, đổ rác đúng giờ, đúng nơi qui định, không trồng rau trong thùng xốp trên vỉa hè, tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tham gia lao động hằng tuần tại cơ quan đơn vị nơi mình công tác và sinh sống, đường làng, ngõ xóm, khu phố. Hội tích cực vận động phụ nữ đi chợ bằng làn, giảm thiểu sử dụng túi nilon, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước, duy trì 8 đoạn đường do phụ nữ tự quản đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Hội tổ chức nạo vét kênh mương, đắp bờ vùng, bờ thửa để gây quĩ lấy kinh phí triển khai mô hình trồng các tuyến đường hoa…
 Với những nỗ lực của chị em, Hội LHPN phường Vạn An đã thực hiện tốt mô hình khu phố 3 sạch, đường hoa phụ nữ, được các cấp ủy Đảng chính quyền đánh giá cao vai trò của Hội trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018) do thành phố Bắc Ninh tổ chức, Chi hội Phụ nữ khu Thượng Đồng vinh dự được UBND thành phố Bắc Ninh tặng Giấy khen.

Thu Huyền