(BBNĐT) Sau nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2016 -2020), Ngành Công Thương tỉnh đạt được những kết quả  khả quan góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế tỉnh theo hướng hiện đại hóa, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ.

Access statistics

Online : 1817

Total visited : 41181