(BBNĐT) Tối thứ Bảy (17-11), tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh) diễn ra chương trình biểu diễn Quan họ trên thuyền với chủ đề “Về Thiên Thai”.

Access statistics

Online : 1607

Total visited : 51730