(BBNĐT) Chiều 20-1, Đoàn cán bộ Trung ương quê hương Bắc Ninh do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác ĐBQH, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Đoàn đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. 

Theo dòng sự kiện Theo dòng sự kiện