(BBNĐT) Sáng ngày 15-5, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COCID-19 tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.