(BBNĐT) Ngày 15-2, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ Xuân Kỷ Hợi 2019.