(BBNĐT) Chiều 3-10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.